Intervisie

Intervisie is een gestructureerde leervorm waarbij collega’s regelmatig overleg hebben over persoons- en functie-gebonden vragen en knelpunten uit de eigen werksituatie.

Doel van intervisie

Het doel van intervisie is om de deelnemers op verantwoorde wijze te ontwikkelen en te ondersteunen door:

  • met reflectie gebruik leren maken van elkaars ervaringen en deskundigheid;
  • het uitwisselen van kennis op denk-, handel- en voelniveau;
  • intercollegiale toetsing.

Wanneer intervisie?

Intervisie is aan te bevelen voor het toetsen en ondersteunen van het functioneren van de deelnemers.

Hoe gaat intervisie?

Intervisie wordt gegeven in groepen van 4-8 collega’s die regelmatig bij elkaar komen in bijeenkomsten van 2-3 uur. Ongestoord en al dan niet binnen de eigen organisatie.