Coaching

Coaching of werkbegeleiding is een begeleidingsvorm die zich richt op het meer zelfstandig functioneren van de medewerker. De doelstellingen van de organisatie worden vertaald naar persoonlijke doelstellingen voor de medewerkers. Centraal staan het praktisch handelen en het maken van keuzes in het werk.

Doel van coaching

Het doel van coaching is het verbeteren van werkwijze en gedrag, waarbij de kwaliteit van het werk toeneemt. Organisatie- en functiedoelen zijn kaderstellend.

Wanneer coaching?

Coaching vindt plaats bij vragen die voortkomen uit het spanningsveld tussen kennis, houding, vaardigheden met de doelstellingen.

Hoe gaat coaching?

Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van de vraag en de gemaakte afspraken.