Begeleide intervisie

Begeleide intervisie is het ondersteunen van een intervisiegroep. Het doel is vooral om de deelnemers de waarde van intervisie te laten ervaren en ervaring te laten opdoen met de vorm. De deelnemers krijgen vaardigheden aangereikt om casuïstiek en knelpunten te bespreken en de intervisie zelfstandig voort te zetten.