Voor hulpverleners

De diensten van het bureau zijn vooral gelegen in de pijler van het aan- en bijleren.
Zowel met supervisie, coaching of intervisie kun je je competenties vergroten.