Over PMT

PMT is een therapie voor mensen met psychische problemen en is gericht op de lichaamservaring en/of handelen in bewegingssituaties. Het DOEN staat centraal, daarom wordt met oefeningen gewerkt in een kleine zaal.

Doel van PMT

Het doel van PMT is om gedrag te veranderen om zo psychosociale of psychiatrische problemen te verhelpen.

Hoe werkt PMT

PMT biedt je een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag. Ook doe je op het gebied van voelen en denken nieuwe ervaringen op. Deze ervaringen leer je herkennen, erkennen en toepassen in het dagelijks leven. Je leert van wat je ervaart bij de oefeningen: ERVAREN & LEREN

De thema’s waarmee gewerkt wordt

Grenzen, vertrouwen, ruimte, contact, keuzes maken, agressie regulatie, hyperventilatie, evenwicht, spanning, depressie, seksueel geweld.

Aan de genoemde thema’s wordt gewerkt middels de werkvormen

bewegingsvormen, ontspannings¬- en ademhalingsoefeningen, sensory-awareness, bio-energetica, pesso, symbolisch werken.