De therapeut

Ik ben Wilma Cligge (1958) en heb als voor­opleiding de academie voor lichamelijke opvoeding afgerond.

Wilma Cligge

Hierna ben ik gaan werken als socio­therapeute in een tbs-kliniek waar ik de therapeutische waarde van bewegen en lichaamsgericht werken heb ervaren.

Daarna ben ik de voortgezette opleiding PMT gaan volgen en werk sinds 1986 als PMT-ster met alle doelgroepen in psychiatrische ziekenhuizen.

De afgelopen jaren ligt mijn werkveld vooral op de acute opname, de dagbehandeling en de polikliniek. Ik heb me ook verder gespecialiseerd in het behandelen van cliënten die slachtoffer zijn van seksueel geweld.

Als je kijkt naar mijn werkervaringen dan heb ik binnen de GGZ in alle zorgprogramma’s gewerkt. Zowel ambulant, spoedeisende hulp en opname. Ik heb me ook verder gespecialiseerd in het behandelen van cliënten die slachtoffer zijn van seksueel geweld.

Sinds 2007 werk ik ook met (LVG) jongeren die problemen hebben die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door hun autisme en/of hun gedrag.

Ik ben geregistreerd senior lid van de Nederlandse Vereniging van PMT (NVPMT). Daarnaast ben ik supervisor van het register van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)  de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB).

   FVB logo    SRVB logo