Registraties

Ervaren & Leren streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als professionals ben ik in dit kader aangesloten bij Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en bij de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

De kwaliteit van mijn werk vind ik erg belangrijk. Door een registratie bij de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen wordt deze ook voor anderen aantoonbaar. Registratie bij het kwaliteitsregister is een herkenbaar kwaliteitskeurmerk. Een professional kan laten zien aan cliënten en werkgevers over welk niveau van vakbekwaamheid hij of zij beschikt. Om de registratie te behouden, moet een professional zich elk 5 jaar opnieuw registreren. Momenteel ben ik senior geregistreerd.

De FVB is een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen.

De NVPMT is de beroepsvereniging.