Privacy en regelingen

Privacy persoonsgegevens

Binnen Ervaren & Leren nemen wij uw privacy serieus en gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij uw privacy respecteren en veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij slaan alleen die gegevens op die nodig zijn om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren en om onze diensten te kunnen declareren.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Welke gegevens binnen Ervaren & Leren worden opgeslagen en met welk doel kunt u zien in ons privacyreglement.

 

Klachtenprocedure

Ons werk blijft mensenwerk en het kan voorkomen dat u ontevreden bent over hoe u behandeld wordt door ons als professionals. Om dit kenbaar te maken, kunt u een klacht indienen.

Binnen Ervaren & Leren gaan we bij klachten in eerste instantie ervan uit dat dit in onderling overleg wordt besproken en opgelost. Mocht dit niet lukken of is de onafhankelijkheid van de klachtbehandeling onvoldoende gewaarborgd voor u dan kan de klacht bij:

 

Cliëntentevredenheids onderzoek

Ervaren & Leren vindt het belangrijk uw mening te weten over de dienstverlening. 1x per jaar ontvangt u als cliënt een vragenlijst waarin uw mening over diverse onderwerpen van onze dienstverlening wordt gevraagd. Dit onderzoek is anoniem en niet herleidbaar tot cliënt.
Deze vragenlijst vind u hier.

 

Daarnaast is er een grote vragenlijst over de tevredenheid waarvan de resultaten verwerkt worden binnen de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.
Cliënten worden aan het eind van hun behandeling gevraagd deze in te vullen.
Deze FVB vragenlijst vind u hier.