Kosten & Vergoedingen

Voor de kosten van behandeling of (activerende) begeleiding ontvang je maandelijks een factuur.

Voor een eventuele vergoeding zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Bij de zorgverzekeraars is het belangrijk om na te vragen of de verzekeraar de beroepsvereniging NVPMT en FVB erkent. Informatie hierover kunt u ook hier bekijken.
  • Mensen met PGB kunnen informatie opvragen via www.pgb.nl of een aanvraag indienen bij het CIZ. Voor kinderen loopt de aanvraag via bureau jeugdzorg of ook via CIZ .
  • Via de werkgever. Als de regeling Poortwachter van kracht is dan vergoedt de werkgever de behandeling.
  • Via de sociale dienst van de gemeente.
  • Bij situaties waarbij slachtoffer hulp betrokken is kan er een vergoeding plaats vinden via het slachtofferfonds.

 

De tarieven zijn (indien van toepassing) excl. BTW

 

De betalingsverplichtingen aan de Praktijk voor Psychomotorische Therapie staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB of andere vergoedingen.

 

KvK: 20154426