Registraties en geschillen

Ervaren & Leren streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als professionals ben ik in dit kader aangesloten bij Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en bij de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

De kwaliteit van mijn werk vind ik erg belangrijk. Door een registratie bij de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen wordt deze ook voor anderen aantoonbaar. Registratie bij het kwaliteitsregister is een herkenbaar kwaliteitskeurmerk. Een professional kan laten zien aan cliënten en werkgevers over welk niveau van vakbekwaamheid hij of zij beschikt. Om de registratie te behouden, moet een professional zich elk 5 jaar opnieuw registreren. Momenteel ben ik senior geregistreerd.

De FVB is een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen.

De NVPMT is de beroepsvereniging

Mijn werk blijft echter mensenwerk en het kan voorkomen dat u ontevreden bent over hoe u behandeld wordt door mij als professional. Om dit kenbaar te maken, kunt u een klacht indienen.

Wat kunt u doen bij een klacht:
Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om uw klacht kenbaar te maken. U bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid u daarvoor gebruikt.

  • Maak een afspraak en bespreek uw klacht met de professional. Neem eventueel ouders of vertegenwoordiger(s) mee. Samen bespreken we dan hoe we de situatie kunnen oplossen.
  • Wanneer de professional zich niet aan de beroepscode houdt kunt u uw klacht bij het WKKGZ melden. De volledige klachten procedure vindt u hier. Het registratie nummer van Wilma Cligge bij het NIBIG is 99528335.